...
pinčesobchod

Podmienky pre vznik regionálnych centier

Kategória: Články - Ostatné / 20 Novembra 2017

SSTZ

Zobrazenie: 84

Komentáre: 0

Tagy:
sstz

VV SSTZ schválil podmienky pre vznik regionálnych centier. 

1. Licencovaný tréner s licenciou A, výnimočne s trénerskou licenciou B.

2. Herňa- minimálne 4 stoly so  zodpovedajúcimi podmienkami na kvalitný tréningový   proces (priestor, svetlo,  zatemnenie, teplota atď.)

3. Vlastná hráčska základňa - veková štruktúra s minimálne 3 hráčmi do 15. roku veku

4. Povinnosť min. dvojfázový tréning.

5. Súhlas s umožnením tréningu hráčov s iných klubov na základe dohody  podľa tréningového harmonogramu a bez narušenia vlastného tréningového procesu.

Poskytnutie dotácie a jej čerpanie:

Výška poskytnutej ročnej dotácie je 5 – 7 tisíc eur, ktorú bude možno čerpať priebežne počas roka a to len na zaplatenie trénera, resp. na nákup tréningových pomôcok.  Všetky finančné  prostriedky na klub budú poskytované  mesačne  ako refakturácia vzniknutých nákladov centra.
Komentáre: 0

Zanechal komentár

antispam image