...
pinčesobchod

Pozvánka - odborný seminár pre trénerov A,B,C,D

Kategória: Články - Ostatné / 11 Októbra 2017

SSTZ

Zobrazenie: 100

Komentáre: 0

Tagy:
sstz
Pozvánka
Seminár trénerov
Anton Kutiš

Slovenský stolnotenisový zväz vás pozýva na odborný seminár pre trénerov A,B,C,D licencie a C (starej).

Seminár sa uskutoční dňa 14. novembra 2017 od 9.00 hod. v zasadačke SSTZ, Černockého 6, Bratislava.

Tréneri svoju účasť vopred potvrdia na kontaktný e-mail hatalova@sstz.sk, tel. 0903 370 792, 02/44 884 042 uveďte (meno, klub, licencia a jej číslo) do 10.11.2017.

Programové zameranie seminára:

9,00 – 9,10 hod: Otvorenie, o 9,10 hod: Aktuality, legislatíva v športe – PhDr. Zdenko Kríž, Ing.Anton Hamran, o 9.50 hod: odborná téma: KOUČOVANIE v stolnom tenise - možnosti a význam, Lektorka : Ing. Zuzana Juríková, 11,10 hod. Diskusia k téme, prestávka, 12 hod. – 13.30 hod. - prax: TECHNIKA úderov v hracom priestore. Lektor : Ing. Anton Kutiš, 13,30 hod : Záver seminára.

Predĺženie platnosti trénerskej licencie:

* V súlade s licenčnou smernicou SSTZ môžu účastníci seminára požiadať o predĺženie platnosti licencie na dobu 3 rokov. O predĺženie treba požiadať pri prezentácii trénerov a predložiť licenčný preukaz. Tréner, ktorého licencia nie je platná viac ako rok, uhradí príslušný licenčný poplatok – lic. stará C a D 10,- € * nová C 15,-€ * B 20,- € * A 30,- €. Účastnícky poplatok 5 € (technické zabezpečenie, občerstvenie).

Náklady spojené s účasťou si hradia účastníci samostatne.
Komentáre: 0

Zanechal komentár

antispam image