...
pinčesobchod

SSTZ otvára školenie trénerov 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa

Kategória: Články - Ostatné / 29 Augusta 2017

SSTZ

Zobrazenie: 125

Komentáre: 0

Tagy:
sstz
Školenie trénerov

SSTZ otvára školenie trénerov 1.,2. a 3. kvalifikačného stupňa pri dostatočnom záujme uchádzačov.

 1.KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ - 50 hod.

Podmienky prijatia:

* Vek 18 rokov.

* Úplné stredné vzdelanie alebo stredná odborná škola.

* Predloženie dokladu o minimálne 2-ročnom členstve v stolnotenisovom oddiele, klube,

 resp. v inej činnosti v rámci zväzu stolného tenisu, prípadne školy.

 * Vyplnená a podpísaná záväzná prihláška (sken).

Poplatok 75 € na účet SSTZ IBAN SK89 0200 0000 0017 9998 1755.

Platiteľ : 1T 2017 + meno.

 

2.KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ – 100 hod.

Podmienky prijatia:

* Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

* Platná licencia trénera (stará) C, alebo absolvovanie 1.kval.stupňa (licencie D).

* Trénerská prax v klube minimálne 1 rok.

* Vyplnená a podpísaná záväzná prihláška (sken).

Poplatok 150 € na účet SSTZ IBAN SK89 0200 0000 0017 9998 1755.

Platiteľ : 2T 2017 + meno.

 

3.KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ – 150 hod.

Podmienky prijatia:

* Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

* Absolvovanie 2.kvalifikačného stupňa.

* Platná licencia trénera C.

* Trénerská prax v klube minimálne 1 rok od získania licencie C.

* Vyplnená a podpísaná záväzná prihláška (sken).

Poplatok 210 € na účet SSTZ IBAN SK89 0200 0000 0017 9998 1755.

Platiteľ : 3T 2017 + meno.

 

Konečný termín prihlášky : do 18.septembra 2017

Záväzné prihlášky (vyplňte čitateľne) posielajte na : marta.bruderova17@gmail.com

 KOMPLETNÉ INFORMÁCIE
Komentáre: 0

Zanechal komentár

antispam image