...
pinčesobchod

ŠKOLENIE A SEMINÁR ROZHODCOV

Kategória: Články - Ostatné / 26 Júla 2017

SSTZ

Zobrazenie: 165

Komentáre: 0

Tagy:
sstz

Komisia rozhodcov SSTZ v spolupráci s Ţilinským KZST organizuje v dňoch 8.- 9.9.2017 školenie rozhodcov na kvalifikačný stupeň 1 a 2 (licencia C, B ) a seminár na predĺţenie všetkých licencií, ktorým skončila platnosť, alebo im končí platnosť v r. 2017. 

Školenie a seminár sa uskutoční v Stolnotenisovej hale Ţilinská cesta 23, 03401 Ruţomberok.

Školenie pre nových uchádzačov na kvalifikačný stupeň 1 a 2 (licencia C, B): školenie sa uskutoční dňa 9.9.2017 od 09.00 hod (do cca 19.00 hod). Prezentácia účastníkov školenia pre nových uchádzačov je dňa 9.9.2017 o 8.45 hod. Predpokladané ukončenie školenia je dňa 9.9.2017 cca do 19 hod. Absolventi školenia získajú Osvedčenie o získaní rozhodcovskéhu stupňa 1 alebo 2 ktoré má trvalú platnosť a licenciu rozhodcu C, B s platnosťou na 3 roky. Školenia sa môţu zúčastniť všetci záujemcovia ktorí dovŕšili 18 rokov zo všetkých regiónov SR.

Pre zvýšenie licencie musí byť interval min. 2 roky. Školenie bude ukončené písomným testom z Pravidiel stolného tenisu, Súboru predpisov SSTZ a Príručky ITTF pre rozhodcov. Uvedené materiály sú publikované na webovej stránke www.sstz.sk medzi dokumentmi a je potrebné si ich pred príchodom na školenie preštudovať. Účastnícky poplatok je 15 € vrátane poplatku za udelenie rozhodcovskej licencie. V prípade záujmu o ubytovanie je potrebné to nahlásiť min. 3 dni vopred.

Seminár na predĺţenie licencií: sa uskutoční dňa 8.9.2017 od 16.00 hod. do cca 19.00 hod. V STH na Ţilinskej ceste 23 v Ruţomberku. Je pre drţiteľov rozhodcovskej licencie A, B a C, ktorým skončila platnosť (v r. 2016), alebo skončí platnosť licencie do konca r. 2017. Po jeho absolvovaní im bude predĺţená platnosť licencie o ďalšie 3 roky, do 31.12.2021. Prezentácia od 15.45 hod. V mieste konania seminára. Účasť na seminári je podmienkou predĺţenia platnosti licencie. Pre účastníkov seminára (drţiteľov licencií A, B a C) za účelom predĺţnia licencií je poplatok 5.-€ (vrátane poplatku za predĺţenie licencie).

Účastníkov školenia a seminára – ktorí sú drţiteľmi licencií ţiadame aby si priniesli so sebou preukazy rozhodcov. Účastníci školenia si môţu zakúpiť nové kompletné karty rozhodcov (2 biele, 3 ţlté a 3 červené) v cene 7.- € a noví rozhodcovia nové kovové odznaky rozhodcu SSTZ v cene 2.- €. Rozhodcov ţiadam aby svoj záujem o účasť na školení oznámili na mailovú adresu majabyrbk@gmail.com , alebo telefonicky na č. 0918590224 najneskôr do 6.9.2017.
Komentáre: 0

Zanechal komentár

antispam image