...
pinčesobchod

Pozvánka na Seminár pre trénerov

Kategória: Články - Ostatné / 16 Marca 2017

Zobrazenie: 310

Komentáre: 0

Tagy:
Seminár

Slovenský stolnotenisový zväz Vás pozýva na odborný seminár pre trénerov A,B,C,D licencie a C (starej).

Seminár sa uskutoční dňa 31. marca 2017 (piatok) od 16,30 do 18,45hod. v zasadačke ZŠ a MŠ Martin-Priekopa, Dolinského 2 – (miesto 4.SPM sž) (vchod do telocvične a vpravo)

Tréneri svoju účasť vopred potvrdia na kontaktný e-mail hatalova@sstz.sk, tel. 0903 370 792, 02/44 884 042 u v e ď t e (meno, klub, licencia a jej číslo) do 25.3.2017.

Programové zameranie seminára:

16,30 – 16,40 hod. Prezentácia – Mgr.Ivica Hatalová

16,40 hod. Informácie o vzdelávaní a zákonoch v športe – Ing.Anton Hamran

17,00 hod. Formy a trendy kondičnej prípravy staršieho žiactva v stolnom tenise Lektor : Bc.Rudolf Bukovinský, tr.lic. A .

18,10 hod. Diskusia a interpretácia vlastných skúseností

Predĺženie platnosti trénerskej licencie

* V súlade s licenčnou smernicou SSTZ môžu účastníci seminára požiadať o predĺženie platnosti licencie na dobu 3 rokov. O predĺženie treba požiadať pri prezentácii trénerov a predložiť licenčný preukaz. Tréner, ktorého licencia nie je platná viac ako rok, uhradí príslušný licenčný poplatok – licencia stará C a D 10,- € / / nová C 15,-€ / / B 20,- € / / licencia A 30,- €.

Účastnícky poplatok 5 € ( prenájom miestnosti, technické zabezpečenie). Náklady na účasť si hradia účastníci samostatne.

 
Komentáre: 0

Zanechal komentár

antispam image